O prvním setkání tlumočníků v roce 2013

Představení našeho záměru

Pro udržení a rozvoj kvality tlumočnických služeb v České republice považujeme za přínosné podporovat neformální odborné platformy, které umožní nejenom sdílet zkušenosti, předávat si je, ale i zvyšovat kredit naší profese.

Z čeho vycházíme, aneb proč se chceme setkat:

 • Tlumočníci znakového jazyka působící v ČR se v současné době setkávají jen v rámci jednotlivých organizací, které zajišťují různé formy služeb pro neslyšící, což je nedostačující.
 • Tlumočníci, kteří nepracují pod žádnou organizací, se nemají možnost potkávat.
 • Nedochází k pravidelnému setkávání tlumočníků a k výměně zkušeností napříč všemi organizacemi.
 • To, že mezi sebou otevřeně nehovoříme o naší profesi, o tom, co nás trápí, co bychom chtěli změnit, atd., považujeme za výzvu k tomu to změnit.
 • Tlumočníci z různých organizací se často navzájem neznají a nemají možnost to změnit.

Z uvedených důvodů, bychom rádi zahájili debatu a sdílení mezi námi samotnými.

Cíl setkání:

 • Sdílet zkušenosti a poznat se.
 • Popsat problémy tlumočníků a zmapovat jejich potřeby ve vztahu ke komunitnímu tlumočení.
 • Hledat společně řešení poskytování kvalitního tlumočení.

Kdo jsou iniciátoři setkání:

Nezávislá skupina tlumočníků z různých organizací i regionů, s různým zázemím a zkušenostmi.

Jmenovitě:

 • Monika Boháčková
 • Farah Curry
 • Martina Macurová
 • Dana Peňázová
 • Barbora Pejšmanová
 • Karel Redlich
 • Marie Roučová
 • Roman Vránek
 • Petr Vysuček

Co nabízíme:

 • možnost aktivně se zapojit
 • možnost podpořit zajímavou myšlenku