Program 5. ročníku pro rok 2017 se připravuje

Případné náměty vítány.

Program 4. ročníku v roce 2016

9.30 - 10.00 Registrace účastníků
10.00 - 11.15 Uvítání Představení průběhu setkání a jeho očekávaných výstupů, představení účastníků, shrnutí aktuálních událostí
11.15 - 12.00 Soudní tlumočení Současná situace v oblasti soudního tlumočení, plánované změny, neslyšící tlumočník u soudu (KST ČR)
12.00 - 13.00 Oběd
13.00 - 14.30 Tlumočení v regionech / Tlumočení jako sociální služba Specifika v našem regionu, jak pracovat v týmu, když jsem v regionu sám, spolupráce mezi služebně staršími a služebně mladšími kolegy, novinky v sociálních službách a související legislativě
14.30 - 15.00 Přestávka
15.00 - 17.15 Kroužení Přesouvání mezi diskuzními skupinkami na téma: Hranice mé tlumočnické služby (skupinky rozděleny dle jednotlivých oblastí tlumočení)
17.15 - 18.00 Závěr Závěrečné diskuze ke všem dnešním tématům
18.00 - ? Přesun do Pradlenky a následné společné veselí

Program 3. ročníku v roce 2015

 • Ochrana tlumočníka, křivé obvinění tlumočníka a naopak, co nám radí právník.
 • Tlumočení pro osoby blízké. Tlumočíme svým blízkým, kamarádům partnerům, rodičům, s čím se potýkáme?
 • Tlumočení jako sociální služba. Kde je naše představa o tlumočení a co nám říká Ministerstvo práce a sociálních věcí a zákon o sociálních službách.
 • Vzdělávání tlumočníků – jaké jsou současné možnosti. Příspěvek formou sdílení zkušeností, letáků apod.

Program 2. ročníku v roce 2014

 • Aktuální dění aneb co se nám od minulého setkání podařilo
  • Změny a vývoj v tlumočnické profesi za poslední rok
  • Činnost expertních komisí ASNEPU – oblast národní soustavy kvalifikací, národní soustavy profesí, připravované změny ve vazbě k sociálním službám - druhologie sociálních služeb a tlumočení ve školství.
 • Představení systému poskytování tlumočnických služeb v různých organizacích pro neslyšící.
 • Náhled do problematiky komunitních tlumočníků pro cizince (tlumočníci vs. přiznaní asistenti, další problematika).
 • Představení profesních organizací pro tlumočníky v ČR (současnost)
 • Diskuze ve skupinách.

Program 1. ročníku v roce 2013

Sobota 5.10.

9,30 - 10,00 Registrace účastníků
10,00 - 12,30 Plénum I. (Uvítání; Úvodní slovo – historický kontext; Představení záměru) Rozdělení do skupin
12,30 - 14,00 Pauza na oběd
14,00 - 15,30 Práce ve skupinách I. – facilitovaná diskuze
15,30 - 16,00 Pauza
16,00 - 17,30 Práce ve skupinách II. – facilitovaná diskuze
19,00 -   Společenský večer

Neděle 6.10.

9,00 - 12,30 Plénum II. (Prezentace skupinových prací; Diskuze; Závěry)